ANVR

Talisman travel design is aangesloten bij de ANVR. Dit geeft u de zekerheid dat uw vakantie bij ons in goede handen is. Omdat wij al onze reizen precies volgens uw wensen samenstellen, zijn onze reizen niet online te boeken. Wij maken eerst een offerte op maat voor u. Deze kunt u zowel telefonisch, als tijdens een bezoek aan ons kantoor, definitief tot een reservering maken. Hiertoe dient u een boekingsformulier in te vullen. Op onze reizen zijn de Talisman reisvoorwaarden van toepassing.

SGR

Talisman (KvK nr. 23070115) is aangesloten bij Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Stichting Calamiteitenfonds Reisgelden

Talisman (KvK nr. 23070115) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.